ถ้ำสวย วัดถ้ำตลอด”  คือชื่อสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ที่ได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวสักคราว วัดถ้ำตลอด สงขลา ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อยประมาณ 25 กม. ตามถนนสาย รพช. (ต.สะบ้าย้อย-เขาแดง) วัดถ้ำตลอด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บริเวณวัดมีถ้ำสวยงามมาก เรียกว่า ” ถ้ำตลอด ” เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ผ่านทะลุออกไปอีกฟากหนึ่งของ ภูเขา บริเวณถ้ำมี 3 คูหา มีพระพุทธรูปเก่าแก่ สร้างด้วยไม้โบกปูนซีเมนต์ มีอายุหลายร้อยปีได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานที่เชื่อกันว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนปีพุทธศักราช 2219 เป็นพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ผสมผสานศิลปกรรมอยุธยาและศิลปะพื้นถิ่นภาคใต้  “ถ้ำตลอด” นั้นมีลักษณะคล้ายอุโมงค์ขนาดใหญ่ ผ่าผ่านทะลุออกไปอีกฟากหนึ่งของ ภูเขา บริเวณถ้ำมี 3 คูหาใหญ่ ได้แก่ ถ้ำทวดหยัง ถ้ำมหาอุด และถ้ำระฆัง หรือ ถ้ำคนถรรพ์ บ้างก็เรียกว่าถ้ำค้างคาว มีพระพุทธรูปเก่าแก่ สร้างด้วยไม้โบกปูนซีเมนต์ มีอายุหลายร้อยปี และมีหินปูน หินงอก หินย้อย วิจิตรตระการตา

ถ้ำสวย

     ล่าสุดมีภารกิจที่สะบ้าย้อยเลยได้มีโอกาสไปสัมผัส ถ้ำสวย ถ้ำตลอด  วัดแห่งนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2219 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2275 เป็นที่เคารพนับถือของราษฎรโดยทั่วไป มีพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางไสยาสน์ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ประมาณ 100 องค์ และปากถ้ำมีรูปยักษ์ขนาดใหญ่ สูง 6 เมตร สำหรับบริเวณถ้ำมีอากาศร่มรื่นเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ตามประวัติวัดได้บันทึกไว้ว่าวัดถ้ำตลอดนี้มีมาก่อน พ.ศ. 2219 ตามตำนานเล่าว่า วัดนี้ชาวไทยมุสลิมชื่อโต๊ะหยัง ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นผู้สร้างขึ้น ในอดีตวัดนี้เคยมีโบราณสถานวัตถุศิลปวัตถุที่สำคัญภายในวัดได้แก่ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ และยังมีพระพุทธรูปปางกดไลค์ ประดิษฐานภายในถ้ำตลอด เป็น ถ้ำหินปูน เมื่อขึ้นบันไดไปยังคูหาแรก จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ หากเดินต่อไปจะถึงอีกคูหาหนึ่งซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยองค์ ตั้งเรียงรายตลอดทางเดินภายในถ้ำ แต่ละองค์มีขนาดและปางต่างกัน มีทั้งปางสมาธิ ปางไสยาสน์ ปางห้ามญาติ เป็นต้น และเมื่อลองสังเกตที่ฝากผนังถ้ำจะเห็นพระพุทธรูป รวมถึงงานศิลปะรูปต่างๆ ที่มีมาแต่ครั้งโบราณ หากเดินลึกเข้าไปอีกจะไปทะลุที่ทางออกอีกทางหนึ่งจะเจอยักรูปใหญ่เฝ้าอยู่ด้านหน้าถ้ำด้วย บริเวณวัดถ้ำตลอด จะมีถ้ำอยู่หลายแห่งที่มีความแปลกตาสวยงามน่าจะศึกษาค้นคว้า และก็ยังมีถ้ำอีกหลายลูก ภายในบริเวณนั้นที่ชาวบ้านได้พบของเก่า พระเก่า ของใช้เก่าๆ ของคนโบราณ รวมถึงภายในถ้ำยังมีเพชรระยิบระยับสวยงามน่าเสียดายที่กล้องของเราไม่สามารถเก็บภาพชัดๆ ภายในถ้ำมาฝากกันได้ ปัจจุบัน วัดถ้ำตลอด มีพระปลัดกล้าย ญาณสำโร เจ้าอาวาส พระผู้ปฏิบัติดีเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน ได้ร่วมกันพัฒนาวัดแห่งนี้ให้มีความสวยงามเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม รวมถึงเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของอำเภอสะบ้าย้อย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาการ ท่องเที่ยว ให้เชื่อมโยงกับพื้นที่ข้างเคียงด้วย ทราบจากชาวบ้านที่นี่ว่ายังมี บ่อน้ำร้อน เป็นอีกหนึ่ที่ เที่ยวสงขลา โอกาสหน้าจะไปเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะ

 

       ภายใน วัดถ้ำตลอด จะเป็น ถ้ำหินปูน เมื่อขึ้นบันไดไปยังคูหาแรก จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ เพราะบรรยากาศโดยรอบไม่มีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ทางวัดมีธูปเทียนไว้สำหรับนมัสการพระพุทธไสยาสน์ด้วย หากเดินต่อไปจะถึงอีกคูหาหนึ่งซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยองค์ ตั้งเรียงรายตลอดทางเดนภายในถ้ำ แต่ละองค์มีขนาดและปางต่างกัน มีทั้งปางสมาธิ ปางไสยาสน์ ปางห้ามญาติ เป็นต้น หากเดินลึกเข้าไปอีกจะไปทะลุที่ทางออกอีกทางหนึ่ง ซึ่งยังคงมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

ถ้ำสวย

          การเดินทางไปยัง 

“วัดถ้ำตลอด” หากมาจากสงขลา เริ่มต้นจาก อ.เทพา ใช้ทางหลวงหมายเลข 4085 ไปทาง อ.สะบ้าย้อย ผ่านสี่แยกลำไพล ขับตรงไปจนถึงสี่แยกป้อมตำรวจ(สะบ้าย้อย) ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4095 ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านบ้านคูหา บ้านไร่ ไปประมาณ 2.5 กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือ

  • สถานที่ตั้ง : เลขที่: 10/1 อำเภอบ่อยาง ตำบลเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์: 90000
  • รถส่วนตัว : จาก อ.เทพา ใช้ทางหลวงหมายเลข 4085 ไปทาง อ.สะบ้าย้อย ผ่านสี่แยกลำไพล ขับตรงไปจนถึงสี่แยกป้อมตำรวจ(สะบ้าย้อย) ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4095 ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านบ้านคูหา บ้านไร่ ไปประมาณ 2.5 กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือ
  • รถประจำทาง : ให้ขึ้นรถ สายหาดใหญ่-ยะลา