ท่องเที่ยวลำปาง

ท่องเที่ยวลำปาง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน สภาพภูมิประเทศเป็นขุนเขาทอดยาวจากเหนือจรดใต้ ตอนกลางของจังหวัดเป็นแอ่งที่ราบลุ่มลำน้ำวัง

ท่องเที่ยวลำปาง ภาพความสวยงามของวัดสันตินิคมสันป่าสัก อำเภอเกาะคา จังหวัด ลำปาง วัดแห่งนี้มีความสวยงามสถาปัตยกรรมทันสมัย จากภาพมุมสูงดูไกลๆ แล้วอาจจะมองคล้ายสวนสนุกชื่อดังบางแห่งแต่พอมองดูอีกทีก็คือวัด ซึ่งวัดนี้ สร้างด้วยสีสันสวยงามโดยช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโรคโควิด 19 ก็ได้รับความนิยมจากประชาชนและศรัทธาญาติโยมจำนวนมาก หลายคนเข้าไปชมความสวยงามของวิหารซึ่งสร้างใหม่แห่งนี้ และสิ่งที่ฮือฮาก็คือบริเวณชั้นใต้ดิน จะมีป้ายบอกทางพาไปชมเมืองนรกก็คือ เวลาเดินไปเที่ยวนั้นก็จะมีป้ายบอกทางไปชั้นนรก ชั้นสวรรค์ ชั้นนิพพาน แล้วแต่ประชาชนจะเลือกเดินทางลงไป โดยทางตรงนั้นจะมีป้ายเตือนหยุดอ่านก่อนลงไป

ข้อ 1 ห้ามคนขวัญอ่อน ลงไปโดยเด็ดขาด

ข้อ 2 ห้ามลงไปคนเดียว

ข้อ 3 คน เป็นโรคหัวใจห้ามลงไป

ข้อ 4 อย่าพาเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 6 ปีลงไป

ข้อ 5 ไม่มั่นใจ ถ้ากลัวอย่าลงไปและหากเกิดอันตรายใดๆเกิดขึ้นทางวัดจะไม่รับผิดชอบ

ส่วนบรรยากาศด้านล่างบริเวณขุมนรกอเวจี มีบรรยากาศ ที่มีสีสันเอฟเฟคน่ากลัวอย่างมาก เป็นบรรยากาศของเมืองจำลองขุมนรก