เที่ยวภาคกลาง

  เที่ยวภาคกลาง

  เที่ยวภาคกลาง ขึ้นเหนือเที่ยวเขา ลงใต้ไปทะเล สำหรับหลายคนที่ไม่ค่อยมีเวลามากๆ ก็จะไม่ค่อยสะดวก เลยอยากชวนไปเที่ยวสถานที่เที่ยว ภาคกลาง ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นไอเดียท่องเที่ยวต้อนรับวันหยุดยาวสำหรับทุกคน พูดถึงจังหวัดในภาคกลาง หากนับรวมกรุงเทพมหานครด้วย ก็มีตั้ง 22 จังหวัด แล้วจะไปที่ไหนดี เอาแบบคนไม่เยอะมาก ภาคกลางมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นแหล่งปลูกข้าวและพืชอื่น ๆ โดยมี แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่จะเป็น วัดเก่าแก่ ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ นอกจากนี้ก็มีพระราชวังบางปะอิน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกาะเกร็ด ที่จังหวัดนนทบุรี และยังมี ตลาดน้ำ หรือแหล่งช้อปปิ้ง โดยเฉพาะตามท่าเรือในกรุงเทพฯ อย่างเช่น ตลาดวังหลัง ตลาดนัดสะพานพุทธฯ ท่าพระจันทร์ เอเชียทีค สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการเดินทาง ท่องเที่ยวทางเรือ ก็มีเรือบริการพานักท่องเที่ยวชมวิว แม่น้ำเจ้าพระยา จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน

  ติดตามเพิ่มเติม>>>>> trainandtravels

  • กรุงเทพมหานคร
  • กาญจนบุรี
  • ฉะเชิงเทรา
  • ชัยนาท
  • นครนายก
  • นครปฐม
  • นนทบุรี 
  • ปทุมธานี
  • อยุธยา
  • เพชรบุรี
  • จันทบุรี
  • ชลบุรี
  • ตราด
  •  ราชบุรี
  •  ลพบุรี
  •  สมุทรปราการ
  •  สมุทรสงคราม
  •  สมุทรสาคร
  •  สระบุรี
  •  สิงห์บุรี
  •  สุพรรณบุรี
  •  อ่างทอง
  •  ระยอง
  •  สระแก้ว
  •  ปราจีนบุรี

  นโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นนโยบายที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว โดยวัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆ เพื่อช่วยกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเมืองรองต่างๆ แล้วในภาคกลางเนี่ยมีจังหวัดที่จัดให้เป็นเมืองรองอยู่ด้วยกัน 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี และราชบุรี


  ติดตามเพิ่มเติมได้ที่>>>>> trainandtravels